Chào mừng bạn đến với website Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Cần Thơ
Tìm kiếm

    Toàn cầu Trung tâm
Lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay138
số người truy cậpHôm qua241
số người truy cậpTuần này379
số người truy cậpTháng này5062
số người truy cậpTất cả680014
số người truy cậpOnline1
Giới thiệu >> Phòng Tổ chức - Hành chính
Phòng Tổ chức - Hành chính
Cập nhật ngày: 17/01/2011 lúc: 02:01
PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH
 
ĐIỆN THOẠI: 0710.3.813053
 
a. Công tác hành chính quản trị :
Tham mưu cho và giúp giám đốc thực hiện công tác hành chính, văn thư, quản trị và tổng hợp tình hình hoạt động của trung tâm, cụ thể như sau:
- Chuẩn bị chương trình công tác của trung tâm theo từng tháng, quý. Theo dõi các phòng công tác trong trung tâm về tiến độ thực hiện kế hoạch công tác, sắp xếp lịch công tác hàng tuần của lãnh đạo trung tâm.
- Tổ chức thông tin hai chiều, đảm bảo thông tin giữa Sở và Trung tâm thường xuyên thông suốt. Thu thập thông tin, lưu trữ và xây dựng các báo cáo tổng hợp theo yêu cầu của Sở và các cấp có thẩm quyền khi có yêu cầu.
- Kiểm tra các bản thảo trước khi trình Giám đốc ký ban hành đảm bảo nội dung, hình thức văn bản đúng thủ tục hành chính, đúng với quyền hạn, nhiệm vụ qui định hiện hành của Nhà nước.
- Soạn thảo các báo cáo sơ kết, tổng kết, các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về các mặt công tác theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành có liên quan.
- Quản lý và thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ.
- Quản lý tài sản, mua sắm, tu bổ các phương tiện làm việc, học tập, sinh hoạt của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
 
b. Công tác tổ chức cán bộ:
- Tham mưu cho giám đốc trong việc xây dựng và tổ chức bộ máy trung tâm; công tác quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên theo các quy định của nhà nước; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên của trung tâm.
- Xây dựng, quản lý, phân bổ kế hoạch lao động, sử dụng biên chế, tuyển dụng hợp đồng lao động của trung tâm theo đúng pháp luật và các quy định của nhà nước.
- Quản lý nhân sự về các mặt lịch sử, chính trị, tư tưởng, đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác để đề xuất việc sắp xếp, sử dụng, nhận xét đánh giá cán bộ, theo quy định của Đảng, Nhà nước.
- Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên: Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, đề bạt, bổ nhiệm, tiền lương, bảo hiểm xã hội , bảo hiểm thất nghiệp, khen thưởng, kỷ luật, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị - tư tưởng, học tập đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. theo kế hoạch của trung tâm và hướng dẫn của cấp trên.
 
c. Công tác tài chính kế toán :
- Lập kế hoạch dự toán và quyết toán kinh phí từ nguồn ngân sách, dịch vụ thực hiện, hướng dẫn việc phân phối sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách và dịch vụ.
- Kiểm tra giám sát các khoản thu chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ theo đúng các quy định về tài chính phục vụ cho các hoạt động của đơn vị.
- Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán, đúng quy định về nghiệp vụ tài chính đảm bảo tính trung thực, chính xác và khoa học, đề xuất, áp dụng đúng các văn bản hiện hành về tài chính, xây dựng quy trình sử dụng tài chính, quy chế thu chi nội bộ.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự toán, tình hình quản lý, sử dụng tài sản và nguồn kinh phí hình thành tài sản.
- Tham mưu cho Giám đốc về lĩnh việc thu chi tài chính, bảo đảm đúng pháp luật và hiệu quả trong mọi lĩnh vực hoạt động của trung tâm.
- Phối hợp các Phòng chức năng có liên quan tổ chức việc xây dựng kế hoạch tài chính cho mỗi năm học và thu nhận học phí của học viên.
- Báo cáo thu chi định kỳ theo quy định.
 
 
 
 
Phó Trưởng phòng: VÕ VĂN NƠ
 
Điện thoại CQ: 0710.3.813.053
 
Điện thoại DĐ: 0918.025.435
 
Email: novovan@ttgdtxcantho.edu.vn
 
 
 
Kế toán: TRẦN MỘNG THU
 
Điện thoại CQ: 0710.3.813035
 
Điện thoại : 0945.487784
 
Email: thumongtran@ttgdtxcantho.edu.vn
 
 
 
Nhân viên: TRẦN DUY ANH
 
Điện thoại DĐ: 0988.809.624
 
Email: anhtranduy@ttgdtxcantho.edu.vn
 
 
 
 
 
Nhân viên: TRẦN THỊ TUYẾT ANH
 
Điện thoại DĐ: 0984.280.014
 
Email: anhtranthituyet@ttgdtxcantho.edu.vn
 
  
 
 
Bảo vệ: DANH MINH CHẤT
 
Điện thoại : 01228.575.040
 
Email: chatdanhminh@ttgdtxcantho.edu.vn